Athens & Sparta

550:-


  • Modell: 3061
  • 2 st i lager


Athens & Sparta handlar om kriget mellan två av det nuvarande Greklands stadsstater och stormakter år 431 - 404 f Kr. Egentligen var det inte ett krig utan snarare en serie stridigheter och det är inte helt klarlagt varför kriget blossade upp men en ledande teori är att spartanerna oroades alltmer av athenarnas ökande inflytande i området. När spelet börjar har Athen en mäktig flotta som spartanerna inte kan matcha. Spartanerna,å sin sida, har en mycket stark armé som athenarna bör undvika att möta på slagfältet. Förutsättningarna är därför olika och spelarna ställs inför samma problem som den tidens befälhavare. Båda sidorna kan rusta och värva nya trupper och allierade, samt åstadkomma revolter i motståndarnas städer. Förrädare kan öppna stadsportarna och släppa in belägrarna. Pest kan bryta ut och försvaga garnisoner och stormar kan tvinga fartygen att stanna i hamn. Vid den här tiden fanns ingen effektiv belägringsutrustning varför belägringar kan vara mer kostsamma för belägraren än den belägrade. Athen hade också sina berömda långa murar som gick från staden ner till hamnen som gjorde att Athen i princip inte kunde belägras. Spartanerna ansåg att murar var ”omanliga” vilket betyder att Sparta är obefäst och därmed lätt att inta om spartas armé skulle befinna sig på annat håll. Vinner gör den som kontrollerar en given mängd av de strategiskt viktigaste städerna i slutet av ett drag. Tämligen enkelt. Goda kunskaper i engelska krävs eftersom reglerna ännu inte är översatta till svenska. Svårighetsgrad 5 på en 10-gradig skala. Innehåller; spelplan/karta i fyrfärg, 100 spelpjäser i massivt trä, 25 spelkort, 4 tärningar. Endast amerikanska originalregler.