Om oss

Columbia Games Inc. i Blaine, Washington, gav ut sitt första historiska brädspel: Napoléon år1972. Den framgång som då uppnåddes berodde den överlägsna kvaliteten, med pjäser i massivt trä, istället för konkurrenternas pappbrickor samt det eleganta och sinnrika systemet för hemlighållande av pjäsernas styrka och identitet vilket möjliggjorde bluff och överraskning. Oavsett styrka används samma pjäs hela tiden, utan att motspelaren vet hur stark, eller svag, den egentligen är. Inte ens extremt gott minne hjälper alla gånger, eftersom förlorad styrka, i de flesta spelen, kan byggas upp igen. Detta visade sig vara ett oslagbart koncept och supporterskaran växer stadigt.

I motsats till andra spel där spelarna, vet exakt styrka och typ på motståndarens alla pjäser, får vi nöja oss med gissningar och lita till gott minne. Enda sättet att ta reda på motståndarpjäsers verkliga värden är att "syna" dem, genom att ge sig i strid med dem, vilket kan bli nog så förödande om "fel" pjäser synas. Normalt står pjäserna upp med ryggarna mot motspelaren. Vid strid tippas de framåt, "avslöjas", och efter stridens slut ställs de upp igen.
 

Även en, i praktiken redan besegrad armé kan bluffa sig till seger, ungefär som en väl spelad pokerhand. Många framgångsrika befälhavare i historien vann sina största segrar genom att, på olika sätt, lura sina motståndare. I spelen ges vi samma möjligheter, inte bara att göra likadant, utan att överträffa dem.
 

Generellt är dessa spel svårare än vanliga sällskapsspel, men ändå inte särskilt komplicerade. Spelsystemet är logiskt, och till stor del identiskt i alla de historiska spelen och fantasyspelet Wizard Kings. D v s, om har du lärt dig ett, är det tämligen enkelt att bemästra även de andra.

 

Hittills har dessa spel endast funnits med engelska regler. Översättning pågår dock, och till en del av spelen finns nu svenska regler i fyrfärg. I respektive produktinformation anges om reglerna är översatta eller inte.

 

Vår förhoppning är att de översatta reglerna kommer att öka intresset och tillgängligheten för historiska brädspel i Sverige.